900 11 21 21

L-J 9:00 - 19:00
V 9:00 - 15:00

Canal de comunicacions

Benvingut/da al canal de denúncies de la FUNDACIÓN LABORAL de la Construcció. Aprovat pel Patronat de la FUNDACIÓN LABORAL de la Construcció, el Codi de Conducta té per objectiu determinar les normes que han de regir el seu comportament, orientant les relacions entre les persones que hi treballen i entre aquestes i la resta dels seus grups d’interès, de manera que es compleixin els seus valors i els seus principis.

L’article 5.5 del Codi esmentat regula l’existència i funcionament d’aquest canal de denúncies.

La finalitat del canal de denúncies és proporcionar un mitjà de comunicació anònim perquè qualsevol persona que tingui coneixement d’actes que poguessin suposar un incompliment del codi pugui comunicar-ho. La Direcció General i la Direcció d’Organització i RR. HH. rebran la informació, que serà analitzada per la Comissió de Control.

Tota la informació que es rebi es tractarà de manera confidencial i anònima de cara al denunciant.

Introdueixi el resultat de l'operació:

Pulse para recargar imagen =