900 11 21 21

L-J 9:00 - 19:00
V 9:00 - 15:00

Canal de denuncias

Benvido/á a canle de denuncias da Fundación laboral de la construcción. O Código de Conduta, aprobado polo Padroado da Fundación laboral de la construcción, ten por obxecto determinar as normas que deben rexer o seu comportamento, orientando as relacións entre as persoas que traballan nela e entre estas e o resto dos seus grupos de interese, de forma que se cumpran os seus valores e os seus principios.

O artigo 5.5 do devandito Código regula a existencia e o funcionamento da presente canle de denuncias.

A finalidade da canle de denuncias é fornecer un medio de comunicación anónimo para que calquera persoa que teña coñecemento de actos que puidesen supor un incumprimento do código poida comunicalo. A Dirección Xeral e a Dirección de Organización e RR.HH. recibirán a información, que será analizada pola Comisión de Control.

Toda a información que se consigne tratarase de xeito confidencial e anónimo para o denunciante.

Introduza o resultado da operación:

Pulse para recargar imagen =